Våra tjänster Kontakta oss

Serviceavtal

Med ett serviceavtal kan Ni som organisation känna Er trygga med att IT-miljön ständigt är under uppsikt. Vi har ett antal standardavtal men utformar avtalet efter Era behov om så önskas. För att bli avtalskund krävs att man driver sin rörelse seriöst och har en målmedvetenhet och förstår att en välskött IT-miljö är ett måste för att lyckas i nästan alla branscher.

Kontakta oss gärna för ett avtalsförslag.

Outsourcing

En del av våra kunder hyr hela sin IT-miljö av oss. Servrar placeras hos oss och man arbetar bland annat i tunna klienter. Detta är en mycket bra lösning för kunder med standardprogram och lite mer omfattande IT-miljlö.

Service vid behov

Utan serviceavtal kan man ändå vara kund hos oss. Timpriset är då lite högre och den röda tråden i form av kontinuerliga planerade åtgärder försvinner delvis. Vi rekommenderar alltid ett serviceavtal men för kunder med mycket liten IT-miljö och lägre krav på tillgänglighet går det bra att beställa service vid behov.

Inköp och driftsättning av nya produkter

Vi hanterar inköp och driftsätter nya produkter. Vissa kunder har avtal med leverantörer och vi sköter då urval, inköp och driftsättning. Andra kunder köper via våra egna inköpskanaler och då hanterar vi hela processen före, under och efter köp. Vi är bland annat partners med HP och säljer enbart businessprodukter med hög tillförlitlighet.

Kumla IT-konsult har servat kunder i Örebro län sedan 1998